Reformkori jelmezek

reform_kori jelmezek

reform kori jelmezek

reform kori jelmez reform kori jelmez reform kori jelmez reform kori jelmez
 reform kori jelmez  reform kori jelmez  reform kori jelmez  reform kori jelmez

Időutazás a Reformkorba

A reformkor elnevezés a 19. század elejére a fejlődésben Nyugat-Európa mintaadó államaihoz  képest lemaradt magyar társadalomban végbemenő újítási, modernizációs szándékra utal. A korszak idején számtalan szociális, gazdasági, kulturális vívmány született, elsődlegesen: a jobbágykérdés rendezése, az önálló, modern ipar megteremtése, a Himnusz és egyéb nemzeti összetartozást kifejező költemények, valamint a polgári átalakulás útjában álló akadályok elhárítása. Mindezek alapkövei lettek az öntudatra ébredő nemzet újkori történelmének, s elvezettek a modern, polgári Magyarország megteremtéséhez.
A reform a gazdaság, a társadalom megváltoztatására, átalakításra irányuló törekvés, melyet rendeletek vagy törvények segítségével valósítanak meg. Magyarországon a művészek és tudósok is jelentős szerepet vállaltak a reformtörekvésekben. Ebben a politikai vitáktól hangos korszakban nagy történelmi személységek emelkedtek ki, akik irányt szabtak az eseményeknek. Ez a változásokat hozó, 1825-től az 1848-as forradalomig tartó történelmi, politikai és művelődéstörténeti időszak volt a reformkor.