Reneszánsz – Lovagi – Középkori

Reneszánsz – Középkori – Lovagi jelmezek

reneszansz_jelmez_2 reneszansz_jelmez

középkori jelmez

közepkori jelmezek közepkori jelmezek közepkori jelmezek közepkori jelmezek
közepkori jelmezek közepkori jelmezek közepkori jelmezek közepkori jelmezek
közepkori jelmezek közepkori jelmezek közepkori jelmezek közepkori jelmezek
Középkori Jelmez Középkori Jelmez Középkori Jelmez Középkori Jelmez
Középkori Jelmez Középkori Jelmez Középkori Jelmez Középkori Jelmez

Időutazás

A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső korszakot jelenti: az ókor után következő, az újkor kezdetéig tartó időszakot. A fogalom, media tempestas néven, 1469-ben jelent meg először Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ Nicolaus Cusanushoz írt levelében. A mai hármas tagolást (ókor, középkor, újkor) Cristoph Cellarius használta először, szerinte a medium aevum 313-ban a milánói ediktummal, azaz a kereszténység elismerésével kezdődött és 1453-ban, Konstantinápoly bevételével ért véget. Utóbb a kezdetét sokáig egyértelműen a Római Birodalom „bukásától” (476) számították. A középkor végének időpontját Amerika felfedezéséhez (1492) illetve a reformáció 1517-es kezdetéhez kötötték. Az egyes nemzetek történetírói gyakran a saját történelmük korszakhatárához igazították a középkor végét, így például az angoloknál előfordul, hogy bosworthi csata dátumától (1485) számítják az újkor kezdetét

Középkori Jelmezek
Középkori Jelmez
Hercegnő Jelmezek